Witaj na stronie Żłobka Gminnego ,,Tęczowa Kraina" w Konikowie

Zgodnie z decyzją rządu, Żłobek Gminny „Tęczowa Kraina” w Konikowie zostaje zamknięty w terminie od 29 marca 2021r. do 18 kwietnia 2021r. Rodzice będą otrzymywali w tym okresie zasiłek opiekuńczy. Zgodnie ze wskazaniami rządu żłobek zapewni opiekę wyłącznie dzieciom rodziców wykonujących zawody medyczne i służb porządkowych, w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 
Rodzice wykonujący wyżej wymienione zawody proszeni są o złożenie oświadczenia ( druk do pobrania na stronie internetowej żłobka poniżej – Oświadczenie- 12.04.2021- 18.04.2021).

Rekrutacja

2021/2022

Żłobek Gminny ,,Tęczowa Kraina” powstał w ramach dofinansowania resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. Opiekę rozpoczynamy już 1 września 2019. Zapraszamy!

Kontakt i mapa dojazdu:
Konikowo 47D

ZAPRASZAMY

 

 

                      GRANT pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA PODPISANY

 

W dniu 13 listopada 2020 r. została podpisana umowa  pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Olgierda Kustosza – Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Stanisława Wziątka –  Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego a Gminą Świeszyno reprezentowaną przez Panią Ewę Korczak – Wójt Gminy Świeszyno przy kontrasygnacie Pani Bożeny Hok – Skarbnika Gminy Świeszyno o powierzenie grantu na realizację projektu grantowego pn. POMORZE ZACHODNIE – BEZPIECZNA EDUKACJA współfinasowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

          W ramach powyższej umowy gmina pozyskała pieniądze w wysokości 63 679,61 zł na zakup środków oraz sprzętu do utrzymania czystości i dezynfekcji dla szkół podstawowych, przedszkola i żłobka, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świeszyno. Placówki zostały doposażone m.in. w profesjonalne zestawy do sprzątania z wózkami do mycia podłóg, bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk, kwarcowe generatory ozonu, odkurzacze na mokro i na sucho, parownice antybakteryjne typu Karcher, lampy na promienie UV-C oraz płyny
do dezynfekcji rąk i powierzchni.

 

Skip to content